Xe nào không chịu phí sử dụng đường bộ trong thời gian nghỉ lưu hành?

chuyen nha 46
5/5 - (34 bình chọn)

Phí sử dụng đường bộ là một trong những loại phí bắt buộc đối với xe ô tô để được phép lưu thông trên đường. Vậy nếu chủ xe ô tô không nộp phí bảo trì đường bộ có bị phạt không? Và xe nào không chịu phí sử dụng đường bộ trong thời gian nghỉ lưu hành?

Phí sử dụng đường bộ là gì?

Phí sử dụng đường bộ (phí bảo trì đường bộ) là một loại phí mà các chủ phương tiện xe ô tô phải nộp để sử dụng cho mục đích bảo trì, nâng cấp đường bộ để phục vụ các phương tiện đã đóng phí lưu thông. Sau khi chủ phương tiện nộp phí bảo trì đường bộ, xe sẽ được dán tem vào kính chắn gió phía trước.

Đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ

Đối tượng chịu phí quy định tại Điều 2 Thông tư 70/2021/TT-BTC bao gồm:

 • Đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký, kiểm định để lưu hành (có giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, có giấy chứng nhận kiểm định), bao gồm: Xe ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự (sau đây gọi chung là ô tô).
Phí sử dụng đường bộ là gì?
Phí sử dụng đường bộ là gì?

Mức phí sử dụng đường bộ hiện hành

Mức phí sử dụng đường bộ hiện hành ban hành kèm Thông tư 70/2021/TT-BTC

STT

Loại phương tiện chịu phí

Mức thu (nghìn đồng)
1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng

30 tháng

1 Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân, hộ kinh doanh. 130 390 780 1.560 2.280 3.000 3.660
2 Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe quy định tại điểm 1 nêu trên); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt); xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ. 180 540 1.080 2.160 3.150 4.150 5.070
3 Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg 270 810 1.620 3.240 4.730 6.220 7.600
4 Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg 390 1.170 2.340 4.680 6.830 8.990 10.970
5 Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg 590 1.770 3.540 7.080 10.340 13.590 16.600
6 Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg 720 2.160 4.320 8.640 12.610 16.590 20.260
7 Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg 1.040 3.120 6.240 12.480 18.220 23.960 29.270
8 Xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên 1.430 4.290 8.580 17.160 25.050 32.950 40.240

Tuy nhiên, tại Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định như sau:

– Xe ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải, hộ kinh doanh vận tải

+ Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (xe ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng)

+ Xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo

 Bằng 70% mức thu phí quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 70/2021/TT-BTC.

Bằng 90% mức thu phí quy định tại điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 70/2021/TT-BTC.

Thời gian nộp phí sử dụng đường bộ

Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 70/2021/TT-BTC quy định thời gian nộp phí bảo trì đường bộ như sau:

Nộp theo chu kỳ đăng kiểm

 • Đối với xe ô tô có chu kỳ đăng kiểm từ 01 năm trở xuống: Chủ phương tiện thực hiện nộp phí sử dụng đường bộ cho cả chu kỳ đăng kiểm và được cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với thời gian nộp phí.
 • Đối với xe ô tô có chu kỳ đăng kiểm trên 01 năm (18 tháng, 24 tháng và 30 tháng): Chủ phương tiện phải nộp phí sử dụng đường bộ theo năm (12 tháng) hoặc nộp cho cả chu kỳ đăng kiểm (18 tháng, 24 tháng và 30 tháng).

Nộp phí theo năm dương lịch

 • Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nộp phí theo năm dương lịch gửi thông báo bằng văn bản (lần đầu hoặc khi phát sinh tăng, giảm phương tiện) đến đơn vị đăng kiểm và thực hiện nộp phí theo năm dương lịch đối với các phương tiện của mình.
 • Hàng năm, trước ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo, chủ phương tiện phải đến đơn vị đăng kiểm nộp phí cho năm tiếp theo. Khi thu phí, đơn vị đăng kiểm cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ cho từng xe tương ứng thời gian nộp phí.

Nộp phí theo tháng

 • Doanh nghiệp có số phí phải nộp từ 30 triệu đồng/tháng trở lên được thực hiện nộp phí theo tháng. Doanh nghiệp có văn bản (lần đầu hoặc khi phát sinh tăng, giảm phương tiện) gửi đơn vị đăng kiểm và thực hiện nộp phí đối với các phương tiện của mình.
 • Hàng tháng, trước ngày 01 của tháng tiếp theo, doanh nghiệp phải đến đơn vị đăng kiểm (đã đăng ký nộp phí theo tháng) nộp phí cho tháng tiếp theo. Khi thu phí, tổ chức thu phí cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng thời gian nộp phí.
Thời gian nộp phí sử dụng đường bộ
Thời gian nộp phí sử dụng đường bộ

Quy định xe không chịu phí sử dụng đường bộ, xe nào không chịu phí sử dụng đường bộ trong thời gian nghỉ lưu hành?

Xe ô tô quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 70/2021/TT-BTC không chịu phí sử dụng đường bộ trong các trường hợp sau:

 • Bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai.
 • Bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
 • Bị tai nạn đến mức không thể tiếp tục lưu hành phải sửa chữa từ 30 ngày trở lên.
 • Xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên.
 • Xe ô tô của doanh nghiệp không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ (chỉ được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và không cấp Tem kiểm định theo quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ Giao thông vận tải), chỉ sử dụng trong phạm vi Trung tâm sát hạch lái xe, nhà ga, cảng, khu khai thác khoáng sản, nông, lâm, ngư nghiệp, công trường xây dựng (giao thông, thủy lợi, năng lượng).
 • Xe ô tô đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên.
 • Xe ô tô bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên.

Các trường hợp nêu tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 70/2021/TT-BTC không chịu phí nếu có đủ hồ sơ đáp ứng các quy định tại Điều 9 Thông tư này.

Trường hợp xe ô tô đó đã được nộp phí sử dụng đường bộ, chủ phương tiện sẽ được trả lại số phí đã nộp (áp dụng cho xe ô tô bị hủy hoại; bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe không tiếp tục lưu hành) hoặc được trừ vào số phí phải nộp của kỳ sau (áp dụng đối với xe ô tô vẫn tiếp tục được lưu hành) tương ứng với thời gian không sử dụng đường bộ.

Không áp dụng khoản 2 Điều 2 Thông tư 70/2021/TT-BTC đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an.

Chưa thu phí đối với xe ô tô mang biển số nước ngoài (bao gồm cả trường hợp xe được cấp đăng ký và biển số tạm thời) được cơ quan có thẩm quyền cho phép tạm nhập, tái xuất có thời hạn theo quy định của pháp luật.

Trong thực tế hiện nay, có nhiều trường hợp xe của các cá nhân, các tổ chức, cơ quan khác dừng hoạt động từ 30 ngày trở lên nhưng chưa được Bộ Tài chính xem xét để xếp vào đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ.

Trước mắt, theo quy định của Bộ Tài chính, chỉ đối tượng là xe của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải nghỉ lưu hành từ 30 ngày trở lên và có xác nhận của Sở Giao thông vận tải các địa phương thì mới thuộc đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ trong thời gian nghỉ lưu hành.

Trên đây là một số chia sẻ về Xe nào không chịu phí sử dụng đường bộ trong thời gian nghỉ lưu hành? mà bạn cần biết. Ngoài ra, nếu bạn đang muốn tìm kiếm một đơn vị vận chuyển nhà, cho thuê xe tải chuyển nhà, cho thuê xe tải chở hàng,…, với các phương tiện đa dạng thì hãy tham khảo website http://chuyennhasaigon24h.com/ nhé.

Đây là đơn vị sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của bạn mà không cần lo lắng chi phi, mức độ an toàn của hàng hóa được đảm bảo.

Cho thuê xe tải chở hàng
Cho thuê xe tải chở hàng

Ngoài ra Chuyển nhà Sài Gòn 24h còn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau với tư vấn miễn phí từng trường hợp cụ thể cho quý khách hàng.

 • Dịch vụ chuyển nhà trọ
 • Dịch vụ chuyển văn phòng
 • Dịch vụ chuyển kho xưởng
 • Dịch vụ chuyển kho bãi nhà xưởng nhà máy, máy móc thiết bị nặng, cồng kềnh
 • Dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng, cho thuê xe tải chuyển nhà.
 • Taxi tải chuyển nhà giá rẻ TpHCM.
 • Dịch vụ bốc xếp tháo dỡ đồ đạc.
 • Dịch vụ cho thuê người vận chuyển đồ giá rẻ tại Tp.Hồ Chí Minh.

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm đơn vị vận chuyển hàng hóa uy tín, an toàn giá rẻ, hãy liên hệ ngay Chuyển nhà Sài Gòn 24h, chúng tôi cam kết vận chuyển hàng hóa an toàn với mức chi phí rẻ nhất thị trường, cam kết bồi hoàn 100% nếu xảy ra lỗi trong quá trình vận chuyển.

Thông tin liên hệ:

42 2

 

Công Ty TNHH Dịch Vụ Chuyển Nhà Sài Gòn 24H
Địa chỉ: 28/98 Đường số 18, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hoà, Quận Bình Tân TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0847.870.870
Email: taxitaichuyennhasaigon24h@gmail.com
Website: www.chuyennhasaigon24h.com

Contact Me on Zalo
Gọi Báo Giá 0847.870.870