Xem ngày tốt nhập trạch năm 2023 theo phong thủy

67
5/5 - (39 bình chọn)

Xem ngày tốt nhập trạch năm 2023 theo phong thủy – Kế hoạch dọn nhà, chuyển nhà đã có tuy nhiên gia chủ lại không biết được thời điểm nào dọn nhà sẽ mang lại may mắn.  Ngay sau đây Chuyennhasaigon24h sẽ chia sẻ tới bạn đọc những ngày tốt nhập trạch Tháng 1, Tháng 2, Tháng 3,Tháng 4,Tháng 5,Tháng 6,Tháng 7,Tháng 8,Tháng 9,Tháng 10,Tháng 11,Tháng 12 năm 2023 theo phong thủy giúp mang lại tài lộc và may mắn.

Ngày tốt nhập trạch tháng 1 năm 2023

Ngày tốt nhập trạch tháng 1 năm 2023
Ngày tốt nhập trạch tháng 1 năm 2023
 • Thứ bảy, ngày 7/1/2023 tức ngày 16/12/2022 âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 8/1/2023 tức ngày 17/12/2022 âm lịch
 • Thứ năm, ngày 12/1/2023 tức ngày 21/12/2022 âm lịch
 • Thứ năm, ngày 19/1/2023 tức ngày 28/12/2022 âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 20/1/2023 tức ngày 29/12/2022 âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 27/1/2023 tức ngày 6/1/2023 âm lịch

Ngày tốt nhập trạch tháng 2 năm 2023

Ngày tốt nhập trạch tháng 2 năm 2023
Ngày tốt nhập trạch tháng 2 năm 2023
 • Thứ tư, ngày 1/2/2023 tức ngày 11/1/2023 âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 4/2/2023 tức ngày 14/1/2023 âm lịch
 • Thứ hai, ngày 6/2/2023 tức ngày 16/1/2023 âm lịch
 • Thứ hai, ngày 13/2/2023 tức ngày 23/1/2023 âm lịch
 • Thứ ba, ngày 14/2/2023 tức ngày 24/1/2023 âm lịch
 • Thứ tư, ngày 15/2/2023 tức ngày 25/1/2023 âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 24/2/2023 tức ngày 5/2/2023 âm lịch
 • Thứ hai. ngày 27/2/2023 tức ngày 8/2/2023 âm lịch
 • Thứ ba, ngày 28/2/2023 tức ngày 9/2/2023 âm lịch

Ngày tốt nhập trạch tháng 3 năm 2023

Ngày tốt nhập trạch tháng 3 năm 2023
Ngày tốt nhập trạch tháng 3 năm 2023
 • Chủ nhật, ngày 5/3/2023 tức ngày 14/2/2023 âm lịch
 • Thứ tư, ngày 8/3/2023 tức ngày 17/2/2023 âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 11/3/2023 tức ngày 20/2/2023 âm lịch
 • Thứ hai, ngày 20/3/2023 tức ngày 29/2/2023 âm lịch
 • Thứ ba, ngày 21/3/2023 tức ngày 30/2/2023 âm lịch

Ngày tốt nhập trạch tháng 4 năm 2023

Ngày tốt nhập trạch tháng 4 năm 2023
Ngày tốt nhập trạch tháng 4 năm 2023
 • Chủ nhật, ngày 2/4/2023 tức ngày 12/2/2023 âm lịch
 • Thứ ba, ngày 4/4/2023 tức ngày 14/2/2023 âm lịch
 • Thứ tư, ngày 5/4/2023 tức ngày 15/2/2023 âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 14/4/2023 tức ngày 24/2/2023 âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 15/4/2023 tức ngày 25/2/2023 âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 16/4/2023 tức ngày 26/2/2023 âm lịch
 • Thứ ba, ngày 18/4/2023 tức ngày 28/2/2023 âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 23/4/2023 tức ngày 4/3/2023 âm lịch
 • Thứ ba, ngày 25/4/2023 tức ngày 6/3/2023 âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 28/4/2023 tức ngày 9/3/2023 âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 29/4/2023 tức ngày 10/3/2023 âm lịch

Ngày tốt nhập trạch tháng 5 năm 2023

Ngày tốt nhập trạch tháng 5 năm 2023
Ngày tốt nhập trạch tháng 5 năm 2023
 • Thứ năm, ngày 4/5/2023 tức ngày 15/3/2023 âm lịch
 • Thứ hai, ngày 8/5/2023 tức ngày 19/3/2023 âm lịch
 • Thứ tư, ngày 10/5/2023 tức ngày 21/3/2023 âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 12/5/2023 tức ngày 23/3/2023 âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 19/5/2023 tức ngày 1/4/2023 âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 20/5/2023 tức ngày 2/4/2023 âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 27/5/2023 tức ngày 9/4/2023 âm lịch

Ngày tốt nhập trạch tháng 6 năm 2023

Ngày tốt nhập trạch tháng 6 năm 2023
Ngày tốt nhập trạch tháng 6 năm 2023
 • Thứ bảy, ngày 3/6/2023 tức ngày 16/4/2023 âm lịch
 • Thứ hai, ngày 5/6/2023 tức ngày 18/4/2023 âm lịch
 • Thứ ba. ngày 6/6/2023 tức ngày 19/4/2023 âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 9/6/2023 tức ngày 22/4/2023 âm lịch
 • Thứ hai, ngày 12/6/2023 tức ngày 25/4/2023 âm lịch
 • Thứ năm, ngày 15/6/2023 tức ngày 28/4/2023 âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 17/6/2023 tức ngày 30/4/2023 âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 24/6/2023 tức ngày 7/5/2023 âm lịch
 • Thứ hai, ngày 26/6/2023 tức ngày 9/5/2023 âm lịch
 • Thứ năm, ngày 29/6/2023 tức ngày 12/5/2023 âm lịch

Ngày tốt nhập trạch tháng 7 năm 2023

Ngày tốt nhập trạch tháng 7 năm 2023
Ngày tốt nhập trạch tháng 7 năm 2023
 • Thứ hai, ngày 3/7/2023 tức ngày 16/5/2023 âm lịch
 • Thứ năm, ngày 6/7/2023 tức ngày 19/5/2023 âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 7/7/2023 tức ngày 20/5/2023 âm lịch
 • Thứ ba, ngày 11/7/2023 tức ngày 24/5/2023 âm lịch
 • Thứ ba, ngày 18/7/2023 tức ngày 1/6/2023 âm lịch
 • Thứ tư, ngày 19/7/2023 tức ngày 2/6/2023 âm lịch
 • Thứ tư, ngày 26/7/2023 tức ngày 9/6/2023 âm lịch
 • Thứ hai, ngày 31/7/2023 tức ngày 14/6/2023 âm lịch

Ngày tốt nhập trạch tháng 8 năm 2023

Ngày tốt nhập trạch tháng 8 năm 2023
Ngày tốt nhập trạch tháng 8 năm 2023
 • Thứ ba, ngày 1/8/2023 tức ngày 15/6/2023 âm lịch
 • Thứ năm, ngày 3/8/2023 tức ngày 17/6/2023 âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 6/8/2023 tức ngày 20/6/2023 âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 12/8/2023 tức ngày 26/6/2023 âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 13/8/2023 tức ngày 27/6/2023 âm lịch
 • Thứ ba, ngày 15/8/2023 tức ngày 29/6/2023 âm lịch
 • Thứ năm, ngày 17/8/2023 tức ngày 2/7/2023 âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 26/8/2023 tức ngày 11/7/2023 âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 27/8/2023 tức ngày 12/7/2023 âm lịch

Ngày tốt nhập trạch tháng 9 năm 2023

Ngày tốt nhập trạch tháng 9 năm 2023
Ngày tốt nhập trạch tháng 9 năm 2023
 • Thứ sáu, ngày 1/9/2023 tức ngày 17/7/2023 âm lịch
 • Thứ hai, ngày 4/9/2023 tức ngày 20/7/2023 âm lịch
 • Thứ ba, ngày 5/9/2023 tức ngày 21/7/2023 âm lịch
 • Thứ năm, ngày 7/9/2023 tức ngày 23/7/2023 âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 9/9/2023 tức ngày 25/7/2023 âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 16/9/2023 tức ngày 2/8/2023 âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 24/9/2023 tức ngày 10/8/2023 âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 29/9/2023 tức ngày 15/8/2023 âm lịch

Ngày tốt nhập trạch tháng 10 năm 2023

Ngày tốt nhập trạch tháng 10 năm 2023
Ngày tốt nhập trạch tháng 10 năm 2023
 • Chủ nhật, ngày 1/10/2023 tức ngày 17/8/2023 âm lịch
 • Thứ tư, ngày 4/10/2023 tức ngày 20/8/2023 âm lịch
 • Thứ tư, ngày 11/10/2023 tức ngày 27/8/2023 âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 13/10/2023 tức ngày 28/9/2023 âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 15/10/2023 tức ngày 1/9/2023 âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 20/10/2023 tức ngày 6/9/2023 âm lịch
 • Thứ tư, ngày 25/10/2023 tức ngày 11/9/2023 âm lịch
 • Thứ năm, ngày 26/10/2023 tức ngày 12/9/2023 âm lịch
 • Thứ ba, ngày 31/10/2023 tức ngày 17/9/2023 âm lịch

Ngày tốt nhập trạch tháng 11 năm 2023

Ngày tốt nhập trạch tháng 11 năm 2023
Ngày tốt nhập trạch tháng 11 năm 2023
 • Thứ bảy, ngày 4/11/2023 tức ngày 21/9/2023 âm lịch
 • Thứ hai, ngày 6/11/2023 tức ngày 23/9/2023 âm lịch
 • Thứ tư, ngày 8/11/2023 tức ngày 25/9/2023 âm lịch
 • Thứ năm, ngày 16/11/2023 tức ngày 4/10/2023 âm lịch
 • Thứ ba, ngày 28/11/2023 tức ngày 16/10/2023 âm lịch
 • Thứ năm, ngày 30/11/2023 tức ngày 18/10/2023 âm lịch

Ngày tốt nhập trạch tháng 12 năm 2023

Ngày tốt nhập trạch tháng 12 năm 2023
Ngày tốt nhập trạch tháng 12 năm 2023
 • Thứ sáu, ngày 1/12/2023 tức ngày 19/10/2023 âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 3/12/2023 tức ngày 21/10/2023 âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 10/12/2023 tức ngày 28/10/2023 âm lịch
 • Thứ hai, ngày 11/12/2023 tức ngày 29/10/2023 âm lịch
 • Thứ ba, ngày 12/12/2023 tức ngày 30/10/2023 âm lịch
 • Thứ năm, ngày 21/12/2023 tức ngày 9/11/2023 âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 24/12/2023 tức ngày 12/11/2023 âm lịch
 • Thứ hai, ngày 25/12/2023 tức ngày 13/11/2023 âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 30/12/2023 tức ngày 18/11/2023 âm lịch

Chuyển nhà Sài Gòn 24h cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói, chuyển văn phòng trọn gói, chuyển nhà trọ trọn gói,… Nếu khách hàng đang có nhu cầu chuyển nhà hãy Liên hệ Hotline để nhận được ưu đãi lớn nhân dịp năm mới nhé!

Thông tin liên hệ:

42 2

 

Công Ty TNHH Dịch Vụ Chuyển Nhà Sài Gòn 24H
Địa chỉ: 28/98 Đường số 18, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hoà, Quận Bình Tân TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0847.870.870
Email: taxitaichuyennhasaigon24h@gmail.com
Website: www.chuyennhasaigon24h.com

 

 

Contact Me on Zalo
Gọi Báo Giá 0847.870.870